Кмет на Бистрица (1931-1934)

Йордан Петров Войнов е  кмет на село Бистрица, Горноджумайско, от 1931 г. до Деветнадесетомайския преврат 1934 г., когато е интерниран в Стара Загора заедно с Ичко Бойчев и Никола Масалджиев (Кольо Даскала).

В отдел „Гражданско състояние и регистрация“  на община Благоевград се намират актове за раждане и др. документи, подписани от Йордан Петров Войнов като кмет на село Бистрица в периода 1932-1933 г. Информацията е съобщена на наследници  на 6.06.2017 г. от Георги Бочуков, кмет на село Бистрица, след справка в община Благоевград.

Advertisements