Ученик

ОСНОВНО БЪЛГАРСКО МЪЖКО УЧИЛИЩЕ СЕЛО БИСТРИЦА, ГОРНОДЖУМАЙСКО, ОСМАНСКА ИМПЕРИЯ, 1905 Г.

01-Дядо Йордан - първо отделение

Свидетелство за завършено първо отделение в Българското основно училище, село Бистрица, Горна Джумая, 15.05.1905 г.

02-Дядо Йордан - второ отделение

Свидетелство за завършено второ отделение на Основното българско мъжко училище в село Бистрица, май 1906 г.

03-Дядо Йордан - трето отделение

Свидетелство за завършено трето отделение на Българското училище, май 1907 г.,

Българска църковна община