Ученик

ОСНОВНО БЪЛГАРСКО МЪЖКО УЧИЛИЩЕ СЕЛО БИСТРИЦА, ГОРНОДЖУМАЙСКО, ОСМАНСКА ИМПЕРИЯ, 1905 Г.

01-Дядо Йордан - първо отделение

Свидетелство за завършено първо отделение в Българското основно училище, село Бистрица, Горна Джумая, 15.05.1905 г.

02-Дядо Йордан - второ отделение

Свидетелство за завършено второ отделение на Основното българско мъжко училище в село Бистрица, май 1906 г.

03-Дядо Йордан - трето отделение

Свидетелство за завършено трето отделение на Българското училище, май 1907 г.,

Българска църковна община

Удостоверения на Стефан Йорданов Войнов – син на Йордан Петров Войнов

01-Стефан Войнов - първо отделениеУдостоверение на Стефан Йорданов Войнов за завършено първо отделение 02-Стефан Войнов - второ отделениеУдостоверение на Стефан Йорданов Войнов за завършено второ отделение  03-Стефан Войнов - трето отделениеУдостоверение на Стефан Йорданов Войнов за завършено трето отделение 04-Стефан Войнов - четвърто отделение.jpgУдостоверение на Стефан Йорданов Войнов за завършено четвърто отделение

Advertisements