Председател на ТГПК „Картал“

17.03.1929 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „КАРТАЛ“

Дядо Йордан - председател на Горска кооперация

Иордан Петров Войнов –  Председател на Трудова горска производителна кооперация „Картал“ (Съобщение от 17.03.1929 г.)

Advertisements